Written by 20:53 Deneme

Türkçe Günlükleri – 27 Temmuz Pazartesi

Onur Bülbül yazdı…

Uluslararası salgın hastalık manasına gelen pandemi için bir karşılık bulunmamış olmasına şaşırdım. Ne Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde ne de Kubbealtı Lügati’nde pandemi maddesini bulmak mümkün. İki sözlükte de sadece epidemi maddesi bulunuyor ve “salgın” ve “salgın hastalık” karşılıkları veriliyor. Bu arada, Pandemi kelimesi Türkçe konuşanların aşina olduğu iki Yunanca kelimeden oluşuyor: Tüm anlamına gelen pan (πᾶν) ve halk anlamına gelen demos (δῆμος).

TDK sözlüğü bir de Osmanlı Türkçesinde salgın manasında kullanılan müstevlî kelimesini vermiş. Ufak bir not düşeyim; müstevlî, istila eden anlamına geliyor. İstilâ’nın kökü ise “ele geçirmek, idare etmek” demek olan vilâyet kelimesi.

(Visited 135 times, 1 visits today)
Close