Yazar: Ozan Tok

1989’da İstanbul’da doğdu. 2013’de Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden; 2016’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Felsefe ve sosyoloji alanlarında çalışmalar yapmakta olup Gergedan Dergi’de sinema ve sosyal bilimlerle ilgili yazılar yazmaktadır.

Sinema Kahramanının Evrimi: Cool İnsanın Doğuşu

Makaleler

Bu yazı; kültür endüstrisinin başat alanı Holywood sinemasındaki yeni kahramanların, insanın kamusal varlığının...

Read More

Şokopop Neden Politik?

Eleştiri

Ozan Tok yazdı......

Read More

Platform (El Hoyo): Bir İnsan Doğası Efsanesi

Eleştiri

Ozan Tok kaleme aldı......

Read More
Close